فایل word تشخيص متون فارسي در تصاوير بر پايه توصيفگر SIFT و لغت نامه فازي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تشخيص متون فارسي در تصاوير بر پايه توصيفگر SIFT و لغت نامه فازي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعات

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

تشخیص متن در تصاویر یکی از پرکاربردترین زمینه های تحقیقاتی در پردازش تصویر است که یافتن محل متن در تصویر یکی از مهمترین مراحل در این فرایند تلقی می گردد. هدف از ارائه این مقاله مکانیابی متن فارسی موجود در تصاویر است کاربرد اصلی این مسئله به عنوان یک گام پیش پردازش قبل از تبدیل تصویر به نوشتار یا همان OCR است در اینرویکرد متن از پس زمینه تصویر با استفاده از الگوریتم SIFT جدا شده و با داشتن دودیکشنری برای زمینه و کلمات متن با روش فازی ترکیب می شود در این مقاله از مدل سیستم فازی ممدانی استفاده به عمل آمده و جهت ارزیابی نتایج از MSE استفاده شده است. نتایج حاصل نشان دهنده ی کارایی مناسب روش پیشنهادی در استخراج متن از تصاویر دیجیتالی است.

لینک کمکی