فایل word تشخيص جعل کپي نواحي تصوير براساس تبديلهايي پردازشي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تشخيص جعل کپي نواحي تصوير براساس تبديلهايي پردازشي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعات

تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

جعل کپی نواحی تصویر کپی و انتقال ؛ نوع خاصی از جعل تصویر می باشد که دران ناحیه ای از تصویر درناحیه ی دیگر از آن کپی می گردد. تا بدین ترتیب قسمتهای ناخواسته تصویر حذف و یا قسمتهای موردنظر اضافه گردد یکی از مهمترین بخشهای الگوریتم تشخیص جعل کپی نواحی تصویر مرحله استخراج ویژگی از تصویراست بعبارت دیگر بایستی بااستخراج ویژگی های مناسب و تطابق این ویژگی ها به یکدیگر بخشهای جعل شده تصویر را شناسایی نماییم. درروش پینهادی از دو تکنیک مرتب سازی براساس قواعد واژه نگاری و درخت K- بعدی برای کاهش زمان مراحل جستجو استفاده شده است نتایج آزمایشها نیز عملکرد قابل قبول روش پیشنهادی را در شناسایی نواحی جعل شده کوچک و همچنین در برابر حملات پس پردازشی مختلف نشان می دهد

لینک کمکی