فایل word تخصيص پهناي باند براي سيستمهاي بي سيم 3G توسط سيستمهاي کنترل کننده فازي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تخصيص پهناي باند براي سيستمهاي بي سيم 3G توسط سيستمهاي کنترل کننده فازي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعات

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

در این تحقیق یک روش ترکیبی بااستفاده از سیستمهای بی سیم 3G برای پشتیبانی از رده های گوناگون ترافیک با خصوصیات گسترده ی متنوع تقاضاهای سرویس رسانی )ACGٍ SAD,ADV,PB طراح شده اند. چالش های عمده دراین سیستم ها ضمانت کیفیت سرویس دهی می باشد و کار برای آن را پذیرفته اند وحداکثر سازی تخصیص منبع از طریق به اشتراک گذاری منبع پویا می باشد و یک الگوریتم تخصیصی پهنای باند پویا بر پایه ی منطق نامعلوم FLC برای تقاضاهای سرویسهای چند رسانه ای دارای ACGٍ SAD,ADV,PB ارائه و آنالیز میگردد. نتایج نشان می دهد که میتوان از طریق تغییر و تنظیم مناسب کنترل کننده ی منطق نامعلوم FLC به ACGٍ SAD,ADV,PB درخواستی دست یافت.

لینک کمکی