فایل word تحليل دادههاي بيان ژني با يک روش خوشه بندي فازي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تحليل دادههاي بيان ژني با يک روش خوشه بندي فازي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعات

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

داده کاوی به منظور کشف نمونههای مهم و ناشناخته از میان حجم وسیعی از دادهها استفاده میشود و خوشهبندی یکی از محبوبترین روشهای کشف اطلاعات دردادهکاوی به حساب میآید. الگوریتم خوشهبندی دارای کاربردهای فراوانی در زمینه دادهکاوی هستند . با توجه به افزایش تعداد ژن های کشف شده در آزمایش های مختلف الگوریتم های خوشه بندی میتوانند به عنوان یک ابزار قدرتمند برای آنالیز کردن ریز آرایه ها استفادهشوند. خوشه بندی برای فهم عملکرد یک ژن که هیچ دانشی از آن موجود نیست, بسیار مفید است. بطور کلی روش های فازی جهت خوشه بندی داده های ژنی مناسب تر از روش های غیر فازی میباشند. زیرا گروه های ژنی بطور ذاتی دارای هم پوشانی میباشند .در این مقاله نیز از یک روش فازی به نام AFCM جهت خوشه بندی داده های بیان ژنی استفاده شده است. در نتایج شبیه سازی شده دقت اجرای الگوریتم پیشنهادی بر روی چند مجموعه داده بیان ژنی با استفاده از چندین معیار کارایی با الگوریتم های شناخته شده فازی مقایسه شده است. نتیجهمقایسه نشان میدهد که الگوریتم پیشنهادی دقت بالاتری را در کشف خوشه های ژنی داراست.

لینک کمکی