فایل word تحليل اطلاعات توليد در صنايع براي افزايش بهره وري مطالعه موردي کارخانه سيم و کابل مغان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تحليل اطلاعات توليد در صنايع براي افزايش بهره وري مطالعه موردي کارخانه سيم و کابل مغان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعات

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

صنایع تولیدی همواره با دادهها واطلاعات بسیار زیادی در مورد حجم تولید سفارشهای مشتریان؛ منابع در دسترس و غیره روبرو هستند که د راکثر مواقع این دادها شامل الگوها واطلاعات باارزشی بوده و معمولا دانش پنهان در آنها مورد بی توجهی صاحبان صنعت قرار میگیرداز مهمترین اهداف صاحبان تولیدی؛ دستیابی به تولیدبیشتر می باشد. یکی از روشهای تحلیل و پیش بینی تولید استفاده از سری های زمانی می باشد در این مقاله با استفاده از نظریه سریهای زمانی به تحلیل عملکرد دستگاه های صنعتی پرداخته و به عنوان یک مطالعه موردی عملکرد یکی از دستگاه های کارخانه سیم و کابل مغان را مورد بررسی قرار می دهیم.

لینک کمکی