فایل word تحليل ارزيابي و ترکيب الگوريتم هاي يادگيري ماشين و تکنيکهاي داده کاوي براي طبقه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تحليل ارزيابي و ترکيب الگوريتم هاي يادگيري ماشين و تکنيکهاي داده کاوي براي طبقه :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعات

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

متن کاوی اطلاعات متنی غیر ساخت یافته را استفاده می کند که و آنرا برای کشف ساختار و معناهای ضمنی پنهان در متن بررسی می کند. دراین مقاله ابتدا روشهای موجود برای پیش پردازش کردن رده بندی؛ استخراج اطلاعات روشهای یافتن روابط شرح داده شده و سپس ارزیابی و مقایسه ای روی روشهای بیان شده صورت گرفته است در ادامه الگوریتم پیشنهادی که ترکیبی از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان و الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات می باشد ارائه گردیده است. نتایج نشان می دهد الگوریتم پیشنهادی با دقت 97.74 کاراترین الگوریتم در روشهای موجود خواهد بود.

لینک کمکی