فایل word تجميع اگاهانه و پوياي دادها با استفاده از روش ابداعي گودال معدني در شبکه هاي حسگر بي سيم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تجميع اگاهانه و پوياي دادها با استفاده از روش ابداعي گودال معدني در شبکه هاي حسگر بي سيم :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعات

تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

شبکه های حسگر بی سیم از تعداد زیادی حسگر با انرژی محدود تشکیل شده اند. محدودیت انرژی حسگرها افزونگی داده ای از اساسی ترین چالشهای این نوع شبکه ها به شمار میایند و باعث کاهش طول عمر شبکه می شوند. یکی از راه ای کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سیم؛ کاهش تعداد بسته هایی که در شبکه منتقل می شوند هدف اصلی در این مقاله ارائه روشی جدید جهت تجمعی کارآمد داده ها می باشد در این روش محدوده شبکه حسگر بیسیم رابراساس وسعت پراکندگی گره ها به صورت یک یا چند گودال معدنی فرض نموده وبر مبنا آن و نحوه عملکردرادارها به تجمیع کارآمد داده ها می پردازد.

لینک کمکی