فایل word تجزيه و تحليل رتبه بندي کاربران شبکه هاي اجتماعي با استفاده از روش ابر شبکه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تجزيه و تحليل رتبه بندي کاربران شبکه هاي اجتماعي با استفاده از روش ابر شبکه :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعات

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

دراین تحقیق به منظور شناسایی کاربران فعال در یک شبکه اجتماعی پیچیده بمناسبت ویژگی های ذاتی و قوانین حاکم بر چگونگی انتشار اطلاعات مورد بررسی قرار گیرد. درابتدا با بسط مفاهیمی چون ابر شبکه و توپولوژی به تعاریفی ماننددرجه گره قدرت گره؛ ابر درجه گره و درادامه به تجزیه وتحلیل رتبه بندی کاربران شبکه های اجتماعی پرداخته شده؛ سپس روش نوین توسعه یافته ای به منظورتجزیه و تحلیل رتبه بندی کاربران شبکههای اجتماعی پرداخته شده است ابر شبکه ها برای سه مجموعه کتاب؛ فیلم و موزیک شبکه اجتماعی مذکور به منظور یافتن علایق مشترک ایجاد و برای استخراج رابطه میان کاربران و اشیا از ویژگی توپولوژیکی استفاده شدهاست.

لینک کمکی