فایل word تبديل پرس وجوي زبان فارسي به دستوراتSparql در داده هاي پيوندي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تبديل پرس وجوي زبان فارسي به دستوراتSparql در داده هاي پيوندي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعات

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

هدف داده پیوندی نشر داده ها بر روی وب به گونهایی که توسط ماشین قابل تفسیر و خواندن باشد؛ است در داده پیوندی اطلاعات براساس مدل RDF منتشر می شونددرزمینه ی جست و جو کردن ویافتن اطلاعات موردنیاز از میان پایگاه داده های بزرگ و ساخت یافته ی موجود در ابر داده های پیوندی چالشهای بسیاری وجود داردیکی از مهمترین چالشها بیان پرسش مورد نظر به صورت پرس و جوهای ساخت یافته ی Sparql است که این عمل حتی برای متخصصان این زمینه دشوار و مستعد خطا است این مقاله روشی برای ترجمه ی نیاز اطلاعاتی کاربر فارسیزبان به پرس و جوهای ساخت یافته ی Sparql ارائه می دهد. و در نهایت بهترین رویکدرهای انتخاب و با ترکیب انها و ارائه ی سیستمی جدید گرافی به نام گراف ابهام زدایی تشکیل و در نهایت از این گراف برای دستیابی به پرس و جوی Sparql مربوطه استفاده خواهد شد.

لینک کمکی