فایل word تاثير مديريت data science بر افزايش هوش سازماني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثير مديريت data science بر افزايش هوش سازماني :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعات

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

رویکرد پردازش اطلاعات درک و پیش بینی اینکه چگونه سازمانها محرک رادرک, تعبیر و تفسیر ذخیره بازیابی و اصلاح می کنند و اطلاعات را انتقال می دهند قضاوت می کنند. در این راستا پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه مدیریت داده و اطلاعات با ارتقای هوش سازمانی در سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران انجام شدهاست. روش پژوهش از نوع مدل یابی علی یا مدل معادلات ساختاری بوده است نمونه پژوهش کارکنان و از خبرگان مدیریت دانش سازمان فناوری اطلاعات می باشد. نتایج کلی تحقیق حاکی از ان است که بدون مدیریت داده ها مدیریت دانش موفق نخواهد بود به کارگیری دانش به روز توزیع, و به اشتراک گذاری دانش واگاهی از عومل محیطی ونیز حفظ بقا و حیات, زمینه ساز ایجاد هوش سازمانی در سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران می باشد

لینک کمکی