فایل word پيکربندي خودکار ليست سلول همسايگي در شبکه هاي ناهمگن سلولي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word پيکربندي خودکار ليست سلول همسايگي در شبکه هاي ناهمگن سلولي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعات

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

لیست سلول همسایگی در شبکه های سلولی تاثیر مهمی در فرایند دست به دست شدن دارد این لیست برای همه ی سلولها در شبکه تعریف شده و در اختیار کاربارن قرار می گیرد و شامل سلولهای همسایه نامزد برای این فرایند می باشد در روشهای سنتی این لیستها به صورت دستی توسط اپراتور شبکه تنظیم می شونداما به علت پویا بودن شرایط محیط رادیویی امکان انطباق سریع این لیست با تغییرات محیط وجود ندارد و همچنین با استقرار سلولهای کوچک به منظور افزایش ظرفیت در شبکه های سلولی امکن استفاده از این روشها جهت تنظیم لیست همسایگی وجود نخواهد داشت در این مقاله راهکاری مبتنی بر ترکیب اطلاعات مکانی سلولها و نسبت سیگنال بهنویز و تداخل جهت طراحی الگوریتم خود پیکربندی لیست سلول همسایگی ارائه شدهاست

لینک کمکی