فایل word پنهان نگاري در تصاوير موزائيک ديجيتالي به روش انتخاب پوشانه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word پنهان نگاري در تصاوير موزائيک ديجيتالي به روش انتخاب پوشانه :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعات

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

موزاییک سازی یکی از هنرهای سنتی است که در ان تصاویر را با قطعات کوچکتری از تصاویر دیگر میسازند. موزاییک در زمینه کاربردهای کامپیوتر نیز وجود دارد. در این روشها تصویر به قطعات کوچکتری می شوند این روش جایگذاری با معیارهای مقایسه متفاوتی صورت می پذیرد. پنهان کاری با انتخاب پوشانه روشی است که پنهان کردن اطلاعات با دستکاری اطلاعات تصویر یا جاسازی در بیتهای تصویر انجام نمی گیرد در این مقاله یک روش پنهان نگاری با انتخاب پویانه ارائه شده است در آن تصاویر photomosaic ای ساخته شدند که حامل پیام سری می باشند. در تصویر موزائیک حاصل هر قطعه دارای یک پیام خاص است راهکار مورد استفاده در انتخاب و مقایسه قطعات و تصاویر پایگاه داده تصاویر PCA است تصویری به عنوان موزائیک برای جایگذاری انتخاب می شود که دارای پیام سری است و PCA آن بیشترین تطابق را با قطعه تصویر اصلی دارد . روش ارائه شده اولین نوع پنهان نگاری موزائیکی می باشد.

لینک کمکی