فایل word بهينه سازي مصرف انرژي با استفاده از يکپارچگي ماشينهاي مجازي د ر محيط رايانش ابري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بهينه سازي مصرف انرژي با استفاده از يکپارچگي ماشينهاي مجازي د ر محيط رايانش ابري :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعات

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

یکپارچگی ماشینهای مجازی یک تکنیک کلیدی به منظور تعادل با رو افزایش بهره وری منابع فیزیکی می باشد که منجر به کاهش مصرف انرژی و کاهش نقض قراردادهای کاربر و درنیجه موجب کاهش هزینه ارائه خدماتمی باشد با توجه به ماهیت پویای جریانهای کاری محیط های ابری در این مقاله یک الگوریتم اکتشافی ارائه شده که در ان مکان جدید ماشینهای مجازی با توجه به نوسانات گذشته نیاز آن به منبع پردازشی و کلاس بندی میزبانهای فیزیکی براساس میزان ظرفیت باقی مانده انتخاب میشود. راهکار خود را با الگوریتمهای NPA , DVFS و PABFD مقایسه کرده ایم که نتایج به دست آمده بهبود 26.89 در مصرف انرژی 59.5 در میازن رضایت کاربر 72.3 در تعداد مهاجرتهای انجام شده و 79.8 در معیار ESV نشان می دهد.

لینک کمکی