فایل word بهينه سازي جريان کار اوليه با توجه به تکنيک خوشه بندي در سيستمهاي توزيع شده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بهينه سازي جريان کار اوليه با توجه به تکنيک خوشه بندي در سيستمهاي توزيع شده :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعات

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

جریان کارعلمی در سیستمهای توزیع شده مانند ابر؛ متشکل از وظیفه ها و وابستگی بین انها است کنترل و کاوش ساختاری جریان کار تولید شده در همان لحظه ی تولید جریان کار می تواند از بروز برخی هزینه های اضافی جلوگیری کند. خوشهبندی وظیفه ها یک تکنیک بهینه سازی زمان اجرا است استراتژی خوشه بندی وظیفه های حال حاضر فعلی درمقابل تعداد منابع سرویس دهنده مختلف عملکرد یکسانی از خود نشان می دهد. سرانجام رابطه ی بین تعداد منابع سرویس دهنده را با همروندی اجرای وظیفه ها همجواری؛ نحوه ی خوشه بندی و بالانسینگ را با توجه به نتایج به دست آمده در شبیه ساز شرح داده ایم. همچنین زمان اجرای کلی به دست امده را با نتایج کارهای انجام شده قبلی و حالت اولیه جریان کار مقایس کرده ایم.

لینک کمکی