فایل word بهينه سازي ترکيبي براي مسئله ي زمانبندي کارها توسط الگوريتم ژنتيک در سيستم گريد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بهينه سازي ترکيبي براي مسئله ي زمانبندي کارها توسط الگوريتم ژنتيک در سيستم گريد :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعات

تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

گرید محاسباتی مجموعه ای با مقیاس بزرگ و ناهمگون از سیستمهای خودمختار توزیع شده می باشند که مسئله زمانبندی کارها یکی از وظایف عمده و سنگین در شبکه گرید به شمار می رود الگوریتم ژنتیک به عنوان الگوریتم تکاملی پایه؛ راهی عادلانه برای پاسخگویی به مسائلی چنین دشوارمیباشد که با روشهای متداول سنتی بهنتیجه نرسیدهاند. دراین مقاله جهت زمانبندی کارهای توزیع شده در به ارائه الگوریتمهای تکاملی جدید که حاصل ترکیب الگوریتم ژنتیک با الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات AG-OSP الگوریتم ژنتیک با الگوریتم رقابت استعماری GA-ICA الگوریتم ژنیتک با الگوریتم شبیه سازی تبرید GA-SA می پردازیم.

لینک کمکی