فایل word بهبود کيفيت سرويس با زمانبندي و مديريت موثر ماشينهاي مجازي در سيستمهاي رايانش ابري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بهبود کيفيت سرويس با زمانبندي و مديريت موثر ماشينهاي مجازي در سيستمهاي رايانش ابري :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعات

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

محاسبات ابری بعنوان جدیدترین مدل محاسباتی شامل برنامه های کاربردی داده ها و سرویسهای فناوری اطلاعات می باشند که سعی دارد دسترسی کاربران را به منابع براساس نوع تقاضایی که از منابع دارند آسان کند چگونگی بهبود انرژی مصرفی استفاده از منابع ابر بطور موثر و مناسب و بدست آوردن سود بیشتر با زمانبندی ومدیریت موثر ماشینهای مجازی یکی از اهداف نهایی تامین کنندگان سرویس محاسبات ابری می باشد در این تحقیق روشی را برای مدیریت و زمابندی مناسب درخواستها و ماشینهای مجازی روی میزبان فیزیکی مطرح کرده ایم. تا بتوانیم به اهدافی مانند بهبود کیفیتسرویس و کاهش انرژی مصرفی دست یابیم نتایج تجربی با شبیه ساز کلودیسم نشان میدهد که با مدیریت مناسب ماشینهای مجازی می توانیم به اهداف موردنظر دست یابیم.

لینک کمکی