فایل word بهبود کارايي يک معماري موتور جستجوي معنايي با استفاده از تشابه معنايي و درنظر گرفتن نزديکي مفهومي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بهبود کارايي يک معماري موتور جستجوي معنايي با استفاده از تشابه معنايي و درنظر گرفتن نزديکي مفهومي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعات

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

با پیشرفت وب و گسترش مطالب موجود در آن و استفاده از آن اهمیت موتورهای جستجو روز به روز بیشتر می شوداز طرف دیگر سطح انتظارات و نیازهای کاربران نیز روز به روز در حال گسترش است وکاربران تمایل به استفاده از سرویسهایی دارند که نه تنها درخواست آنها را بررسی کرده و پاسخ دهد بلکه درخواست آنها رادرک وتجزیه وتحلیل ومرتبط ترین مواد را یافت کنند. در این مقاله در جهت بهبود کارایی بازیابی اسناد مرتبط بانیازهای کاربر روشی پیشنهاد شده است

لینک کمکی