فایل word بهبود روش وزن دهي Dirichlet

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بهبود روش وزن دهي Dirichlet :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعات

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

وزن دهی کلمه به عنوان یکی از تکنیکهای پیش پردازش در حوزه طبقهبندی مستندات نقش بسیاری در دستیابی به طبقه بندی و در نتیجه آن رتبه بندی ایفا می کند. لذا بر آن شدیم تا با ارائه یک روش وزن دهی جدید نسبت به بهبود سایر روشهای مشابه مخصوصا روش وزن دهی Dirichlet در این مسیر قدم برداریم. در ادامه ی مقاله پیش رو روش پیشنهادی به تفصیل بیان خواهد شد همچنین مقایسه ان با سه روش وزن دهی Pivoted ,Dirichlet و Okapi نیز شرح داده می شود هدف ارائهی روشی کارامدتر وبا دقت بشتر در مقایسه با روشهای مذکور است تا در فرایند رتبه بندی نظرات حاصل رتبه بندی از نظر کاربر قابل اعتمادتر و مقبولتر قرار گیرد.

لینک کمکی