فایل word بهبود درخت تصميم ID3 براي انتخاب خصوصيت ريشه با کمترين مقدار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بهبود درخت تصميم ID3 براي انتخاب خصوصيت ريشه با کمترين مقدار :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعات

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

درخت ID3سادهترین نوع درخت تصمیم گیری می باشد که به دلیل کارایی سادگی درک و استفاده درکاربردهای داده کاوی به صورت مکرر مورد استفاده قرار گرفته است. الگوریتم ID3 تمایل درانتخاب کردن خصوصیت با بیشترین مقدار برای تقسیم بندی ریشه درخت تصمیم دارد اما این نوع خصصیت برای تقسیمم بندی بهینه نیست و به عنوان یک نقص برای ID3محسوب می شد. براساس وزن دهی بانیری بر روی مقادیر خصوصیت تصممی و وزن دهی بر روی information gain است تا علاوه بر غلبه بر نقص الگوریتم IS3 و انتخاب خصوصیت با کمترین مقدار بهعنوان ریشه درخت تصممی درصد خطای درخت تصممی ID3 را کاهش دهد.

لینک کمکی