فایل word بهبود تصاوير باينري شده با استفاده ازويژگي هاي محلي و مدل مخلوط گوسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بهبود تصاوير باينري شده با استفاده ازويژگي هاي محلي و مدل مخلوط گوسي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعات

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

یک مرحله ی مهم در همه ی روشهای پردازش اسناد باینری کردن اسناد است بطوریکه خروجی این مرحله تاثیر قابل توجیه روی عملکردمراحل بعدی دارد در این مقاله یک روش برای بهبود تصاویر باینری شده بامدل مخلوط گوسی ارائه شده است در این روش ابتدا بخشهای حذف شده ی کاراکترها با استفاده از الگوریتم دنبال کردن لبه بازیابی می شود نتایج آزماشات روی مجموعه داده های DIBCO 2011 نشان میدهد که کیفیت دیداری درروش پیشنهادی نستب به روش قبلی بالاتر و خطای ان نسبت به روش مذکورکمتر است.

لینک کمکی