فایل word به کارگيري الگوريتم خوشه بندي k ميانگين در درون رهيافت جستجوي مشارکتي براي زمانبندي استادان مشترک مابين دپارتمانها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word به کارگيري الگوريتم خوشه بندي k ميانگين در درون رهيافت جستجوي مشارکتي براي زمانبندي استادان مشترک مابين دپارتمانها :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعات

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

چون زمانبندی یک مساله ی غیر قطعی کامل می باشد و جدول زمانبندی دروس دانشگاهی نیز یک مساله زمانبندی است پس این مساله در کلاس مسائل سخت قرار می گیرند. هدف این مقاله ابتدا بهبود رضایتمندی استادان مشترک ما بین دپارتمانها و سپس کمینه سازی اتلاف منابع در دپارتمانها می باشد روش به کارگرفته شده با استفاده از رهیافت جستجوی مشارکتی است در این روش ابتدا کلیه ی دپارتمانها فرایندزمانبندی شان را بهط ور محلی می دهند. مجموعهی داده ای استفاده شده بر طبق نیازمندیها در دنیای واقعی مابین دپارتمانها مختلف دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر می باشدو موفقیت نتایج در راستای برقراری توزیع و تخصیص یکنواخت استادان مشترک بر روی منابع مازاد مابین دپارتمانهای مختلف خواهد بود.

لینک کمکی