فایل word به سوي مهندسي داده کاوي : بارويکرد مهندسي نرم افزار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word به سوي مهندسي داده کاوي : بارويکرد مهندسي نرم افزار :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعات

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

دراکثر سازمانها داده ها با سرعت درحال جمع اوری ذخیره شدن می باشند همچنین بهعلت تعداد تنوع پیچیدگی پروژهها مربوط به داده کاوی یا کشف دانش درپایگاه داده علی رغم یک حجم انبوه داده ها امروزه سازمانها با فقر دانش در تصمیمگیری روبرو می باشند داده کاوی یعنی استخراج اطلاعات گرانبها از حجم عظیم داده ها کشف الگوی های پنهان از پایگاه دادههای بسیار بزرگ متدلوژی انجام پروژه های داده کاوی CRISP DM هست که در جستجوی الگوهای سازگار یکپارچه میان روابط سیسماتیک بین تغییرهاست CRISP. یکی از ابزارهای رویکردها در فضای مدیریت پروژه های داده کاوی هست که به کشف دانش از پایگاه کمک می کند. ما به بررسی این استانداردها در بهینه سازی مهندسی نرم افزاری دارند. ما به بررسی این استانداردها در بهینه سازی مهندسی نرم افزار با استفاده از داده کاوی خواهیم پرداخت.

لینک کمکی