فایل word برنامه کامپيوتري براي توليد متن نامه هاي اداري پاسخ به استعلامات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word برنامه کامپيوتري براي توليد متن نامه هاي اداري پاسخ به استعلامات :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعات

تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

تحقیق دولت الکترونیک مستلزم ایجاد زمینه ها و زیرساختهای مربوطه در بخش دولتی میباشد لذا در این شرکت آب منطقه ای تهران که وظیفه پاسخگویی به استعلامات فراوانی را در خصوص بستر و حریم رودخانه ها؛ مسیلها و انهار برعهده دارد سعی شد باتهیه یک برنامه کامپیوتری از یک سو سرعت تهیه پاسخ برای این استعلاما ت افزایش یافته از سوی دیگر دقت پاسخها رااز لحاظ در نظر گرفتن کلیهقوانین ومقررات ایین نامه ها دستورالعمل همچنین در نظر گرفتن سوابق بلیدرخصوص اراضی مشابه و مجاور؛ حرایم اعلام شده مقادیر مختلف در نظر گرفته شده است. علاوه بر مسائل فنی و حقوقی برنامه فوق قادر به درنظر گرفتن کلیه قواعد نگارشی نیز می باشد

لینک کمکی