فایل word بررسي و مقايسه انواع روشهاي مدلساسي و ارزيابي کارايي در سطح معماري نزمافزار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي و مقايسه انواع روشهاي مدلساسي و ارزيابي کارايي در سطح معماري نزمافزار :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعات

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

با پیچیده شدن و گسترده شدن سیستمهای نرم افزاری امروزی مقوله انالیز کارایی نیز اهمیت بیشتری یافته است تا آنجا که رویکرد مهندسی کارایی در مهندسی نرمافزار مطرح گردیده است اگر انالیز کارایی بعد از پیاده سازی انجام شود و کارایی سیستمهای قابل قبول نباشد منجر به طراحی مجدد و تولید مجدد کد می گردد که کاری زمان بر و مقرون به صرفه نیست. بعضی از روشها فضای حالت را تولید می کنند که ممکن است هنگام استفاده از انها با مشکل انفجار فضای حالت مواجه شویم انتخاب یک روش مناسب برای ارزیابی از اهمیت ویژه ای برخوردار است لذا در این مقاله به بررسی و مقایسه روشهای مختلف ارزیابی کارایی پرداخته شدهاست.

لینک کمکی