فایل word بررسي و تحليل الگوريتم هاي خوشه بندي گره براي جمع آوري داده در شبکه حسگربي سيم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي و تحليل الگوريتم هاي خوشه بندي گره براي جمع آوري داده در شبکه حسگربي سيم :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعات

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

یکی از مهم ترین و چالش برانگیزترین محدودیت هایی که در شبکه های حسگر بی سیم مورد مطالعه قرار می گیرد, عمر شبکه است. دو فرآیند داده کاوی وجود دارند که مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سیم را کاهش می دهند: خوشه بندی و خلاصه سازی داده ها. یکی از اهداف اولیه خوشه بندی گره در شبکه بی سیم, پیش پردازش درون شبکه است که هدف آن به دست آوردن اطلاعات معتبر و محدود کردن مصرف انرژی است. در این پژوهش, 3روش انتخاب سرخوشه مورد بررسی قرار می گیرد. این الگوریتم ها عبارتند از, الگوریتم های خوشه بندی K-means مبتنی بر وورونی, الگوریتم خوشه بندی C-means فازی وورونی و الگوریتم خوشه بندی ژنتیک مبتنی بر وورونی. عوامل مهم بررسی شده و فرض بر این است که گره های حسگر توزیع تصادفی دارند و متحرک نیستند, مختصات ایستگاه مبنا و ابعاد میدان حسگر مشخص هستند

لینک کمکی