فایل word بررسي نقش هميار مجازي در سامانه هاي يادگيري الکترونيکي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي نقش هميار مجازي در سامانه هاي يادگيري الکترونيکي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعات

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

سامانه های آموزش الکترونیکی تطبیق پذیر با در نظر گرفتن ویژگی های شخصی کاربر؛ احساسات او و همچنین ویژگی های فردی و احساسات مثبت یادگیرنده رفع معایب شیوه ی یادگیری و کاهش هیجانات منفی او در یک سامانه آموزشی در کنار عامل آموزگار؛ می توان عاملی را به عنوان همیار یادگیری در نظر گرفت. برای واقعی تر شدن سامانه و ایجاد فرایند یادگیری مشارکتی این عامل تمام پاسخها را نمی داند و همانند یک هم کلاسی با نظارت بر فرایند یادگیری تعامل و نمایش بازخوردهای اموزشی و حتی غیر آموزشی کنجکاوی وعلاقه ی دانش اموز را تحریک کرده واز سردرگمی و ناامیدی او جلوگیری کند. نتیجه ی پژوهش حاضر نشان می دهد تاکنون در پژوهش ها و کارهای انجام گرفته قابلیت تغییر و پویایی سبک یادگیری دانشآموز به عنوان بخشی از فرآیند یادگیری در نظر گرفته نشده است.

لینک کمکی