فایل word بررسي عوامل موفقيت و شکست پروژه هاي IT

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي عوامل موفقيت و شکست پروژه هاي IT :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعات

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

امروزه بهره گیری از فناوری اطلاعات د رحوز ه های مختلف فعالیتهای سازمانها فراگیر شده است و به جزئی از فرایندهای اساسی سازمانها تبدیل شده است پروژه های IT در حقیقت سرمایه گذاری های سازمانی هستند؛ بنابراین توجه به این پروژه ها از حساسیت خاصی برخوردار می باشند. بنابراین شاسایی عوامل موثر در موفقیت یا شکست این پروژه ها و تلاش در کنترل آنها برای حفظ و یا بدست آوردن جایگاه رقابتی در بازار هدف اهمیت فراوان دارد در این مقاله سعی بر این است که بتوانیم این عوامل را شناسایی کنیم و تاثیر آنها را بسنجیم تا بتانیم با آگاهی با آنها ربرو شویم و ریسکهای پیش رویمان را کمتر کنیم.

لینک کمکی