فایل word بررسي روشهاي مختلف آشکارسازي زودهنگام سرطان سينه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي روشهاي مختلف آشکارسازي زودهنگام سرطان سينه :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعات

تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

سرطان سینه رایجترین سرطان بین زنان بوده و عامل اصلی مرگ ومیر ناشی از سرطان در بینزنان بالای 50 سال است و بعداز سرطان ریه بیشترین امار تلفات ناشی از سرطان را در بر می گیرد. دارای این شانس خواهند بود که مابقی عمر خود را بدون سرطان سپری کنند. بنابراین لازم است سرطان سینه را درمراحل اولیه پیشرفت تشخیص داده و کنترل گردد. روشهای مختلفی بهمنظور تشخیص سرطانسینه وجود دارد که از آن جمله میتوان به روش فراصوتی روش ماموگرافی و روش ترموگرافی اشاره کرد. نتایج این پژوهش نشان میدهد که روش ترموگرافی قادر به تشخیص زوهنگام سرطان سینه نسبت به سایر روشها می باشد.

لینک کمکی