فایل word بررسي روش هاي پياده سازي شبکه هاي بي سيم توسط شبکه هاي مبتني بر نرم افزار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي روش هاي پياده سازي شبکه هاي بي سيم توسط شبکه هاي مبتني بر نرم افزار :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعات

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

در سالهای اخیر ادعاهای زیادی مبنی بر پاسخگو نبودن معماری شبکه های امروزی و اینرتنت در مقابل نیازهای روزافزون کاربران شده است در این راستا معمارهای جدیدی برای آینده ی اینرنت وبهره وری بهتر از آن پیشنهاد گردید ه است شبکه های مبتنی بر نرم افزارمعماری جدیدی را برای شبکههای کامپیوتری معرفی کرده کهدر آن سطح کنترلی و سطح انتقال داده از یکدیگر جداسازی شده است. شبکه های مبتنی بر نرم افزار میتواند در شبکه های بی سیم مورد استفاده قرار گیرد و کاهش تداخل و مصر ف انرژی و کنترل بار را به همراه دارد در این مقاله ابتدا به معرفی بیشتر این معماری جدید شبکه پرداخته می شود. و سپس به معرفی روشهای مختلف ارائه شده برای پیاده سازی شبکه های بی سیم توسط شبکه های مبتنی بر نرم افزار و چالشهای موجود دراین زمینه می پردازیم.

لینک کمکی