فایل word بررسي تاثير استفاد علمي از ايیترنت بر پيشرفت تحصيلي در دانشجويان آموزشکده فني و حرفه اي سما دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تاثير استفاد علمي از ايیترنت بر پيشرفت تحصيلي در دانشجويان آموزشکده فني و حرفه اي سما دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه ايران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعات

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین استفاده علمی از اینرنت پیشرفت تحصیلی دانشجویان می باشد پژوهش حاضر از لحاظ هدف جز تحقیقات کاربردی واز نظر روشگردآوری اطلاعات میدانی پیمایشی محسوب می گردد جمع آوری اطلاعات به وسیله پرسشنامه استفاده علمی از اینرنت محقق ساخته شده است که روایی پرسشنامه با مراجعه به متخصصین امر و نظرخواهی از خبرگان و پایایی پرسشنامه نیز توسط آلفای کرونباخ 0.83 مورد تایید قرار گرفت. با توجه به نتایج به دست آمده از پرسشنامه و تجزیه تحلیل اس پی اس اس 19 پس از دسته بندی نتایج معلوم شد که بین مولفه های استفاده های علمی از اینرنت پیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطه مستقیم و معنیداری وجود دارد.

لینک کمکی