فایل word بخش بندي و تشخيص خودکار حفهر هاي قلب در تصاوير تشديد مغناطيسي قلبي با استفاده از مدلهاي فرم پذير

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بخش بندي و تشخيص خودکار حفهر هاي قلب در تصاوير تشديد مغناطيسي قلبي با استفاده از مدلهاي فرم پذير :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعات

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

امروزه تصاویر تشدید مغناطیسی قلبی CMRI یک ابزار غیر تهاجمی توانمند و در حال گسترش در تشخیص و درمان بیماریهای قلبی عروقی به شمار می رود در ین حوزه مرزهای فعال به عنوان روشهایی خودکار در این حوزه اهمیت ویژه دارند بخش بندی تمام حفرهها به قلب در هر قسمت با چالشهای مختلفی همره است ودر هر کدام نیازمند رویکرد مناسب مخصوصی می باشند. یکی از چالشهای اساسی است که تاکنون ازروشهای برای تفکیک پس زمینه استفاده شده است ولی کارکرد کاملا مطلوبینداشته و به علاوه نیازمند تخمین عضله میوکارد به عنوان شرط اصلی برای توقف تکامل منحنی بودند. در این مقاله روشی جدید برای تشخیص و توقف خودکار مرز اپیکارد ارائه شده است. که در آن علاوه بر تفکیک پس زمینه از مزایای روشای کرنلی چون LBF و LGDF به خوبی استفاده شده است.

لینک کمکی