فایل word اهميت قيمتهاي ساعتي برق در کاهش پيک بار در شبکه هاي هوشمند برق

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اهميت قيمتهاي ساعتي برق در کاهش پيک بار در شبکه هاي هوشمند برق :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعات

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

با توجه به پیشرفتهای بوجودآمده در فناوری های ارتباطی و پیدایش شبکه های هوشمند برق و ادغام آن با شبکه برق سنتی و توجه به آسایش و رفاه اجتماعی امروزه بحث خانه های هوشمند به طور گسترده ای مورد توجه محققان ومخترعان قرار گرفته است در این پژوهش بررسی می کنیم که چگونه برنامه ریزی مصرف خانه های موجود در بستر شبکه هوشمند می تواند علاوه بر رفاه و اسایش عمومی موجب انتقال مصرف از ساعات پیک به ساعات غیر پیک شده و به پایداری شبکه برق کمک نماید. شبیه سازی مسئله برای اساس قیمتهای میانگین ساعتی میانگین مرداد ماه کشور با متلب نشان می دهد که با برنمه ریزی مصرف به روش پیشنهادی میازن مصرف 10 از ساعات پیک به ساعات غیر پیک انتقال می یابد.

لینک کمکی