فایل word الگوريتمي جديد براي زمانبندي جريان کار علمي در محيط محاسبات ابري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word الگوريتمي جديد براي زمانبندي جريان کار علمي در محيط محاسبات ابري :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعات

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

زمانبندی به عنوان یکی از کلیدیترین مسایل در سیستمهای توزیع شده و به خصوص درمحیط محاسبات ابری بسیار مورد توجه محققان قرار گرفته است در این مقاله الگوریتمی جدید برای مساله زمانبندی کارهای وابسته ارائه داده ایم که امکاان رسیدن به یک زمانبندی قابل قبول برای جریان کار علمی در محیط ابر را فراهم می کند روش پیشنهادی برای مساله های بزرگ جریان کاری علمی در محیط شبیه ساز Cloudsim مورد آزمایش قرار گرفته است. در بارکاری Epigenomics الگوریتم پیشنهادی به طور میانگین نسبت به الگوریتم CMMS به میزان 15/66 درصد و نسبت به الگوریتمهای RASA,FCFS بهترتیب به میزان 23/96 و 35/7 درصد زمان پایان آخرین وظیفه را کاهش داده است.

لینک کمکی