فایل word الگوريتم هاي خوشهبندي داده هاي توزيع شده در شبکه هاي نظير به نظير غير ساخت يافته

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word الگوريتم هاي خوشهبندي داده هاي توزيع شده در شبکه هاي نظير به نظير غير ساخت يافته :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعات

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

خوش بندی یکی از شاخه های اصلی داده کاویاست که جایگاه مهمیدر فیلدهای کاربردی مختلف بدست آورده است شبکه های نظیر به نظیر با ویژگی های همچون سادگی؛ هزینه ارتباطی کم: دسترس پذیری بالای منابع؛ امروزه محبوبیت زیادی را در سرتاسر جهان بدتس آورد است در شبکههای نظیر به نظیر حجم بالایی از داده هامیان منابع داده پراکنده توزیع شده است این چالش نیاز به روشهای خاص برایخوشه بندی داده تویع شده در شبکه نظر به نظیر ایجاد می کند در این مقاله روشهای خوشه بندی داده های توزیع شده درشبکه های نظیر بهنظیر مرور خواهیم کرد.

لینک کمکی