فایل word الگوريتم مسيريابي هوشمند تحليل پذير خطا براي توپولوژي هاي الهام گرفته شده از توپولوپي دي بروجن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word الگوريتم مسيريابي هوشمند تحليل پذير خطا براي توپولوژي هاي الهام گرفته شده از توپولوپي دي بروجن :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعات

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

شبکه های روی تراشه یک نمونه از ارتباطاات امیدوار کننده برای سیستمهای روی تراشه می باشد که این ارتباطات از اتصالات شبکه گرفته شده است. که بر مسائل کارایی و مقیاس پذیری گذرگاه های مشترک و لینکهای اختصاصی نقطه به نقطه در چند هسته ای سیستمهای روی تراشه غلبه کند یک موضوع مهمی در طراحی کردن شبک های روی تراشه انتخاب توپولوژی شبکه می باشد د راین تحقیق تاخیر و توان مصرف را برای همبندی های پیشنهادی بررسی کرده و هدف تحقیق تحمل پذیری خطا که بیانگر قابلیت اطمینان شبکه می باشد است و با ارائه الگوریتم مسیریابی هوشمند تحمل پذیری خطا که بیانگر قابلیت اطمینان شبکه می باشد. باتوجه به دست آمده از شبیه سازی الگورستم مسیریابی تحمل پذیر خطا ارائه شدهاست

لینک کمکی