فایل word الگوريتم بهبوديافته تجميع داده ها براي شبکه هاي حسگر بي سيم با رويکرد آتاماتاي يادگيري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word الگوريتم بهبوديافته تجميع داده ها براي شبکه هاي حسگر بي سيم با رويکرد آتاماتاي يادگيري :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعات

تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

با پیشرفت هایاخیر در علوم الکترونیک و مخابرات امکان طراحی شبک های بی سیم با توانمصرفی و قیمت پایینتری وهمچنین کارایی بیشتر برای طراحان فراهم شدهاست شبکه های بی سیم قادر هستند حجم زیادی از اطلاعات را در محیط بدون استفاده از سیم ارسال می کنندبا این حال یکی از چالشهای بزرگ پیش روی طراحان؛ مصرف توان درنودهای شبکه است. ازاین روارائه یک روش موثر برای تجمیع داده ها در شبکه های بی سیم بسیار ضروری است و به نحو چشمگیری باعث افزایش کارایی شبکه های بی سیم می گردد.نتایج شبیه سازی نشان میهد که استفاده از روش ارائه شده در شبک های حسگر بی سیم میتواند طول عمر شبکه را افزایش دهد وهمچنین شبکه در واحد زمان نودهای روشن بیشتری در دسترس دارد.

لینک کمکی