فایل word افزايش امنيت ماشين مجازي با استفاده از يک سيستم جديد تشخيص نفوذ

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word افزايش امنيت ماشين مجازي با استفاده از يک سيستم جديد تشخيص نفوذ :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعات

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

نسبت به سیستمهای محاسباتی مرسوم امنیت جنبه های جدایی ناپذیری از محیط های محاسباتی مجازی است برای محافظت از سیستم عامل مهمان در حال اجرا بر روی یک ماشین مجازی و محافظت از آن در برابر وجود برافزارها؛ نیاز به وجودیک سیستم تشخیص نفوذ است. در این پژوهش یک روش تشخیص نقوذ مبتنی بر مانیتور ماشین مجازی؛ با هدف تشخیص حملات رد سرویس؛ پیاده سازی و ارزیابی شده است در این روش؛ برای تشخیص این نوع از حملات از مدل تشخیص ناهنجاری به وسیله تحیلیل آماری استفاده شده است. یکی از مدلنرمال استفاده شده و دیگری؛ یک وب سرورازمایشی است که انواع از حملات رد سرویس مورد نظر بر رویآن شبیه سازی شده است نتایج حاصل از آزمایشات نشان می دهند که ازمیان 31 حمله شبیخ سازی شده 28 حمله به درستی شناسایی شدهاند.

لینک کمکی