فایل word استفاده از داده کاوي مبتني بر قوانين انجمني در تحليل ساختار پروئين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word استفاده از داده کاوي مبتني بر قوانين انجمني در تحليل ساختار پروئين :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعات

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

پیشرفت در زمینه زیست شناسی مولکولی باعث شده داده های زیادی از موجودات در بانکهای اطلاعاتی قرارگیرد. که نیازمند به کارگیری ابزارهای هوشمند و سریع برای آنالیز و فهم این داده است پروتئین ها نقش مهمی در عملکردسلول بازی می کنند و رشد بی رویه ی داده های آنها ضرورت داده کای را نمایان می کند تاکنون روشهای مختلفی برای مدلسازی ساختار دوم پروتئین ها انجام شده است اما ضرورت ساختار دوم پروتئین ها بستگی به ساختار اول دارد در این مقاله میخواهیم با استفاده از روش کشف قوانین انجمنی یکی از تکنیکهای داده کاوی؛ استخراج دانش کاربردی را اسید آمینه های توالی پروتئینها را کشف کند. نتایج پیشنهاد می کند که این روش می تواند یک شناسایی درست از موتیفهای پروتئین را فراهم کند و می تواند پیش بینی ساختار دوم پروتئین ها روتوسعه دهد.

لینک کمکی