فایل word استفاده از تکنولوژي هاي نوين در سيستم پرداخت کشور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word استفاده از تکنولوژي هاي نوين در سيستم پرداخت کشور :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعات

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

نظام بانکی همواره یکی از مهمترین وتاثیرگذارترین ارکان در کشورمحسوب می شود وموسساتمالی وبانکها از دیرباز در رقابتی نفسگیر پیوسته در تلاش بوده اند. با گذشت زمان پیشرفت تکنولوژی و وابستگی روزافزون افراد جامعه به وسایل ارتباطات جمعی علی الخصوص تلفن همراه این امکان برای موسسات مالی فراهم شده است. تا با بهره گیری به جا و مناسب از ظرفیت و پتانسیل تلفنهای همراه علاوه بر کاهش هزینه های بانکی و جلب رضایت بیشتر مشتریان به کاهش هزینههای دولت و بانک مرکزی از قبیل هزینه های مرتبط با تولید وامحای اسکناس و یا حلمعضلات اجتماعی ناشی از حمل واستفاده از پول نقد در جامعه کمک نمایند. در اینمقاله و در راستای نیل به اهداف فوق تکنولوژی NFC مزایا کاربرد و لزوم استفاده از این تکنولوژی درنظام بانکی کشور وتاثیر آن بر کاهش هزینه ها و معضلات اجتماعی پرداخته شده است.

لینک کمکی