فایل word استفاد از روش افزودن لايه هاي مخفي در سبک عصبي در سیجش ريسک اعتباريمشتريان حقيقي بانک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word استفاد از روش افزودن لايه هاي مخفي در سبک عصبي در سیجش ريسک اعتباريمشتريان حقيقي بانک :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعات

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

در اینمقاله از روش افزودن لایه های مخفی در شبکه های عصبی جهت سنجش ریسک اعتباری مشتریان بر روی داده های مجموعه مالی و بانکی استفاده شده است این مدلها ابزارهای مدلسازی ناپاارمتری غیر خطی و انعطاف پذیری هستند که هر تابع پیچیده و بزرگی را با دقت مطلوب طرح ریزی می کند. درحالت کلی این مدلها به صورت یک پرسپترون چندلایه ای طراحی می شوند. در این نوع مدلها پایینترین لایه که اطلاعات خارجی را دریافت می کند به عنوان لایه ورودی است و آخرین لایه که مخفی است. وظیفه پردازش اطلاعات و طراحی تابع را برعهده دارد پردازشهای که در لایه مخفی صورت می گیرد از دید مدلساز پوشیدهاست و تنها جواب نهایی ازاین مدلها استخراج می شود.

لینک کمکی