فایل word ارزيابي نيازمندهاي امنيت نرم افزاري درگاه هاي سازماني با کاربست مدل GQM

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارزيابي نيازمندهاي امنيت نرم افزاري درگاه هاي سازماني با کاربست مدل GQM :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعات

تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

دردهه های اخیر مقوله ی امنیت نرمافزار به صورت فازینده ای مورد توجه سازمانها قرار گرفته است چرا که در دهه های گذشته عملکرد نرم افزار وزن بیشتری نسبت به بحث امنیت نرم افزار در تصمیم گیری های کلان سازمانی به خود اختصاص می داد به منظور دستیابی به اهداف تجاری وپیشی گرفتن در فضای رقابتی و تداوم حضوردربازار و اتوماسیون فرایندها تحت وب لازم است. ریسک های ناشی از ع دم وجود فاکتورای امنیت نرم افزار به حداقل کاهش یابد چالش موجود عدم وجودو یا ناکامل بودن مدلهای تحلیل امنیتی برای درگاه های تحت وباست در این مقاله با بررسی دو مدل کامل تراندازه گیری امنیت نرم افزا تحت عناوین E4,GQM به برریس وتحلیل میزان برآورده سازی نیازمندهای امنیت نرم افزاری در سه درگاه سازمانی پرداخته شده است.

لینک کمکی