فایل word ارزيابي تحليل و بررسي کارايي پروتکلهاي مسيريابي درشبکه هاي موردي با تحرک بالا بوسيله فرايند تحليل سلسله مراتبي AHP

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارزيابي تحليل و بررسي کارايي پروتکلهاي مسيريابي درشبکه هاي موردي با تحرک بالا بوسيله فرايند تحليل سلسله مراتبي AHP :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعات

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

یک شبکه موردی سیار از طریق مجموعه ای از گره های موجود در یک مسیر پویا بدون نیاز به گره مرکزی برای هماهنگ کردن آنها تشکیلمی شود در طراحی شبکه موردی سیار؛ چندین جنبه مورد توجه قرارمیگیرد. از جمله اتصالپذیری یعنی اینکه هرگره چه تعداد همسایه می تواندداشته باشد واین که ایا پیوندها یک جهته می باشند یا دو جته مورد بعدی توپولوژی شبکه می باشد. مسیریابی یک موضوع چالش اساسی در شبکه موردی سیار می باشد. مسیریابی بهینه و در خور می تواند موجب گسترش شبکه ها شود. چرا که مسیریابی بهینه طول عمر شبکه را بالا می برد و شبکه پایدار تر خواهد بود. یک معیار تقسیم بندی دیگر؛ رویکردهای مبتنی بر سازمان منطقی ؛ پیکربندی شبکه واستفاده از منابع خاص می باشد که به دو دسته مسیریابی بکنواخت و غیر یکنوات تقسیم می شود.

لینک کمکی