فایل word ارزيابي اعتماد شهرندان به دولت الکترونيک و خدمات الکترونيکي شرکت گاز در شهر اردبيل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارزيابي اعتماد شهرندان به دولت الکترونيک و خدمات الکترونيکي شرکت گاز در شهر اردبيل :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعات

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

دولت الکترونیک اگر به درستی به کارگرفته شود نویدی ارائه می دهد که بسیاری از روشهای نوآورانه دیگر در گذشته نتوانستندارائه دهند. وعده دولت الکترونیک یک فرصت تاریخی است که کارهای غیرممکن را برای کشورهای در حال توسعه ممکن می سازد با این حال باید توجه داشت که دولت الکترونیک یک اکسیر جهانی نیست.در همین خصوص خدمات قابل ارائه شرکت گاز شناسایی گردید. تحقیق حاضر یکی مطالعه توصیفی پیمایشی است جامعه اماری تحقیق شهروندان اردبیل و روش نمونه گیری ترکیبی از نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده و سیستماتیک است برای تجزیه وتحلیل داده ها آمار توصیفی واستنباطی با استفاده نرم افزار SPSS به کار رفته است.

لینک کمکی