فایل word ارئه شيوه جديد تشخيص نفوذ ومقابله با حمله ارتباطي ميدان نزديک بر روي دستگاه هاي متحرک همراه با شبيه سازي سيم کارت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارئه شيوه جديد تشخيص نفوذ ومقابله با حمله ارتباطي ميدان نزديک بر روي دستگاه هاي متحرک همراه با شبيه سازي سيم کارت :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعات

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

درمقاله حاضر یک حمله رله شبیه سازی کارت بر روی ارتباط میدان نزدیک NFC مجهز به دستگاه هایمتحرک اجرا می شوند ارتباط میدان نزدیک یک تکنولوژی ارتباطی جدید است که در دستگاه های متحرک هوشمند به کار گرفته می شود به عنوان یک تکنولژی ارتباط موثر ارتباط میدان نزدیک به طور مکرر در نوآوری راه حلهای از قبیل پرداخت کنترل دستیابی و غیره به کار می رود اما شرایط و راه حل های آن برحسب حوزه های کاربرد وراه حل متفاوت می باشد. مقاله حاضر برای اثبات قابلیت اجرای حمله رله بااستفاده از تلفنهای موبایل برای رله کردن اعتبار نامه به جای کارتهای هوشمند مبتنی بر شناسایی فرکانس رادیویی در یک کاربرد کنترل دستیابی میپردازد. مقاله حاضر به توضیح توصیف مفهومی براساس شبیه سازی کارت و نرمافزار سرور عمل مینماید وهمچنین مبانی ارتباط دادهها را بین مدولها و توصیفات خدمات وب دربر میگیرد.

لینک کمکی