فایل word ارايه يک سيستم خبره تصميم يار مبتني بر الگوريتم جستجوي هارموني گوسي و تصميمگيري چند معياره

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارايه يک سيستم خبره تصميم يار مبتني بر الگوريتم جستجوي هارموني گوسي و تصميمگيري چند معياره :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعات

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

انبوه داده های تشخیص پزشکی و آزمایشگاهی بیماران امکان مناسبی را برای توسعه سیستم های تصمیم یار به وجود آورده است که با استفاده از ابزار های داده کاوی دانش نهفته در فضای داده را استخراج کرده و به صورت مناسب در اختیار مختصصان و دیگر افراد قرار دهد . یکی از گام های اصلی در تشخیص پزشکی , استخراج قوانین اگر-آنگاه از مجموعه داده ها و ایجاد پایگاه دانش جهت اعمالی مانند دسته بندی, خوشه بندی , تصمیم گیری و غیره است. هدف از این تحقیق استخراج قوانین قابل تفسیر, خوانا و با دقت, جهت دسته بندی و تشخیص افراد سالم از بیمار دیابتی است. روش مورد استفاده بدیع بوده و ترکیبی از روش های تصمیم گیری چند معیاره دیمتل فازی و تحلیل شبکه ای فازی برای انتخاب ویژگی ها و با استفاده از استخراج وزن ویژگی ها در ترکیب با الگوریتم جستجوی هارمونی ابداعی به کار برده شده است تا فضای گسترده مجموعه داده مورد کاوش قرار گیرد و الگوی جامع و بهینه استخراج شود. نتایج نشان می دهد روش پیشنهادی انتخاب ویژگی ترکیبی موثر بوده و توانسته معیار دقت دسته بندی را افزایش دهد.نتایج حاکی از, برتری روش مذکور بر دیگر روش های معروف دیگر بر مبنای دقت سراری و معیار کاپا دارد

لینک کمکی