فایل word ارائه يک روش تطبيقي جهت بازساسي تصويز وضوح بالا با استفاده از ابر تفکيک پذيزي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارائه يک روش تطبيقي جهت بازساسي تصويز وضوح بالا با استفاده از ابر تفکيک پذيزي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعات

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

هدف از فرآیند بازسازی تصویر با تکیه بر روش ابر تفکیک پذیری دستیابی به تصویری با وضوح بالا با استفاده از یک یا چند تصویر وضوح پایین است از آنجایی که رویکرد بسیاری از تکنیکهای ابر تفکیک پذیری که اخیرا مورداستفاده قرارگرفته اند. بازسازی تصویر حذب نویز شده با تاکید بر حفظ لبه است دراین مقاله بر مبنای روشهای آماری تکنیکی جدید و تطبیقی را پیشنهاد میدهیم که دارای عملکرد مطلوبی نسبت به سایر روشها است. آزمایشهای انجام شده نیز عملکرد خوب الگوریتم پیشنهادی را تصدیق می کند.

لینک کمکی