فایل word ارائه يک روش بهبود يافته درتشخيص نفوذ به شبکههايکامپيوتري با استفاده از درختتصميم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارائه يک روش بهبود يافته درتشخيص نفوذ به شبکههايکامپيوتري با استفاده از درختتصميم :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعات

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

دراین مقاله روشی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیمJ 48 نرمال و نرخ تشخیص حملات نوع )Denial of Service attack( DOS را در شبکه به 100 برساند. از مجموعه دادهKDD CUP99 که مجموعه داده استاندارد جهت آزمایش روش های تشخیص نفوذ به شبکه های کامپیوتری می باشد. جهت آموزش و آزمایش روش ارائه شده استفاده شده است. نرخ تشخیص ترافیک نرمال و حملات نوع DOS دراین روش با استفاده از روش کاهش ویژگی در مقایسه با دیگر روشهای مطرح شده, افزایش یافته است.

لینک کمکی