فایل word ارائه ي يک روش جديد مبتني بر وزن دهي براي دسته بندي تصاوير بافتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارائه ي يک روش جديد مبتني بر وزن دهي براي دسته بندي تصاوير بافتي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعات

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

به دلیل اهمیت ویژه ی دسته بندی تصاویر بافتی در علم بینایی ماشین برای تشخیص اشیائ نواحی و عدم وجود لبه های مشخص در برخی تصاویر امروز مسئله ی دسته بندی تصاویر بر مبنای بافت آنها بسیار مورد توجه قرار گرفه است تبدیل کانتورلت؛ توسعه دو بعدی جدید از تبدیل موجک با فیلتر بانکهای چند مقیاسی وچند جهتی است در یان تبدیل علاوه بر مقیاسهای مختلف تصویر جهتهای متفاوت نیز بررسی شده است مرزها به عنوان ویژگی های اصلی بافتهای تصاویر برای دسته بندی موردتوجه قرار گرفته است در این مقاله شیوه جدیدی جهت تصحیح مرز ارائه شده است. در این مقاله بر پایه استخراج ویژگی با استفاه از تبدیل کانتورالت و طبقه بندی برای تصحیح مرز می باشد. الگوریتم ارائه شده با مرتفع نمود مشکل پیشروی دقت را بهبود داده و قابلیت اجرای ساختار موازی را فراهم کردهاست.

لینک کمکی