فایل word ارائه مدلي جهت معرفي معيارهاي معماري امنيت اطلاعات سازماني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارائه مدلي جهت معرفي معيارهاي معماري امنيت اطلاعات سازماني :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعات

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

امروزه امنیت اطلاعات بزرگترین چالش در عصر فناوری اطلاعات محسوب می شود حفاظت از اطلاعات در مقابل دسترسی غیرمجاز ؛ تغییرات ؛ خرابکاری و افشا امری ضروری و اجتناب ناپذیر به شمار می رود.ا ز این رو امنیت دارایی های اطلاعاتی برای تمامی سازمانها امری حیاتی بوده و مستلزم یک مدیریت اثربخش می باشد این مقاله ؛ ابتدا به تشریح ابعاد معماری امنیت اطلاعات سازمانی EISA می پردازد. سپس با بررسی پیشینه تحقیق در حوزه معماری امنیت اطلاعات سازمانی EISA شاخصها و معیارهای مهم معماری امنیت اطلاعاات سازمان شناسایی واستخراج می گردد. خروجی پژوهشهای حاضر به مدیران و معماران سازمان کمک می کندتا با در نظر گرفتن معیارهای مهم در حوزه امنیتاطلاعات سازمانی مهمترین تهدیدات امنیت داخلی وخارجی که می تواند حیات یک سازمان را با مشکل مواجه نماید.

لینک کمکی