فایل word ارائه مدل ترکيبي رياضي برايتخمين تلاش لازم جهت توسعه سرويسهاي نرمافزاري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارائه مدل ترکيبي رياضي برايتخمين تلاش لازم جهت توسعه سرويسهاي نرمافزاري :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعات

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

ازآنجایی که سرویس های نرم افزاری در سالهای اخیر به یکیاز مهمترین بخشهای شرکتها وسازمانها تبدیل شده اند؛ تخمین تلاش لازم برای توسعه آنها یک نیاز حیاتی است دقت بالایی یک مدل تخمی هم در صنعت وهم در دانشگاه بسیار مهم است تهمین تلاش بیش از حد ویا کمتر از واقعیت هر دو منابع پروژه را تلف می کنند تاکنون روشها و مدلهای متفاوتی برای تخمین تلاش ارائه شده است اما هیچ کدام برای تمامی محیط ها و انواع مختلف سرویس پاسخگو نیستند نتایج نشان از بهبود بالای دقت تخمین و کرایی مدل پیشنهادی دارد مدل جدید به شکل ریاضی بدون سربار اضافی و کاملا مستقل و منعطف عمل می کند به گونه ای کههر روش خمین جدیدی را میتوان به آن اضافه نمود.

لینک کمکی